Nabídka služeb

Hodnocení technického stavu zdvihacích zařízení

revize a zkoušky jeřábů podle ČSN 27 0142

pravidelné inspekce jeřábů podle ČSN ISO 9927-1

roční prohlídky pojízdných zdvihacích pracovních plošin

prohlídky a zkoušky nakladačů kontejnerů

prohlídky a zkoušky zvedáků vozidel

prohlídky a zkoušky vyrovnávacích můstků a naklápěcích ramp

Prohlídky ocelových konstrukcí

       běžné prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu a jeřábových drah

       zajištění geodetických zaměření jeřábových drah i jeřábů oprávněným geodetem

Vázací prostředky

prohlídky vázacích a závěsných prostředků

vedení evidence vázacích a závěsných prostředků

seznámení obsluh se způsoby používání

Školení obsluh zdvihacích zařízení včetně vystavení příslušného oprávnění k obsluze popř. osvědčení o schopnosti bezpečného ovládání

jeřábníků

vazačů

signalistů

obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (PZPP)

obsluh nakládacích jeřábů (hydraulických ruk)

obsluh zvedáků vozidel

provozních nebo odborných techniků

školení pověřených osob určených k řízení provozu jeřábů

Poradenská činnost

zpracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábů podle ČSN ISO 12 480-1

návrhy postupů vázání a manipulací s břemeny